Đời sống

Trường hợp ngừng sử dụng HĐĐT theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

0

Kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ tiến hành theo Thông tư 68/2019/TT-BTC và Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư 68 doanh nghiệp cần lưu ý, đó chính là quy định về các trường hợp phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Thông tư số 68/2019/TT-BTC quy định, đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, cơ quan thuế ngừng cấp mã hóa đơn điện tử trong các trường hợp: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh; Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

thông tư 68/2019

Cơ quan thuế ngừng cấp mã hóa đơn điện tử với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế; Có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện không đủ điều kiện. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính và đồng thời cơ quan thuế ban hành thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua nếu thuộc 01 trong 08 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
https://traodoikinhnghiem.com/khac-phuc-loi-tai-nghe-bluetooth-khong-nghe-duoc-mat-tieng/

https://traodoikinhnghiem.com/cach-de-lua-chon-duoc-san-pham-switch-cisco-9200-tot/

Ex3400- Giải pháp thông minh cho hệ thống mạng

Previous article

Tuyển tập áo tuyển Anh đẹp Nhất tháng 10 338sport

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *