Tin tứcTư vấn

Quy định Thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh

0

Đối với các doanh nghiệp lớn việc thành lập các chi nhánh doanh nghiệp là điều thường thấy. Những trường hợp này thì phải thực hiện việc thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh như thế nào? Đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử để giúp việc quản lý hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp được diễn ra tốt hơn. Cùng tìm hiểu rõ nội dung quy định về thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh trong bài viết dưới đây.

Tại Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính có quy định cụ thể về việc thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh, cụ thể:

Tại Khoản 4 Điều 9 quy định về việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh:

“ 4. Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

thông báo phát hành hóa đơn

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của to chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn .vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn. ”

Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về ký hiệu mẫu số hoá đơn và ký hiệu hoá đơn:

” L Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

b) Ký hiệu mẫu số hoá đơn và ký hiệu hoá đơn.

…Ký hiệu mẫu sổ hoá đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hoá đơn, số thứ tự mẫu trong một loại hoá đơn (một loại hoá đơn có thể có nhiều mẫu)..”

Như vậy có thể thấy, đối với trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh và thực hiện kê khai riêng so với kê khai thuế giá trị gia tăng riêng cho đơn vị chi nhánh thì mới phải thực hiện việc thông báo phát hành hóa đơn riêng cho đơn vị chi nhánh của doanh nghiệp.

 CÁCH THỨC TRUY CẬP THUẾ ĐIỆN TỬ ETAX DN CẦN BIẾT

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ ETAX

Ngược lại, nếu trong trường hợp doanh nghiệp tiến hành thực hiện việc kê khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị chi nhánh, các chi nhánh thì doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện việc thông báo phát hành hóa đơn riêng cho đơn vị của mình.

Khi doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì việc này cũng diễn ra theo các quy định nên trên, trừ trường hợp có thông tư, Nghị định mới thay thế. Do đó các kế toán doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật, nắm rõ các quy định pháp luật.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm rõ được các quy định cụ thể về việc thông báo phát hành hóa đơn đối với các doanh nghiệp có chi nhánh. Đây là một nội dung quan trọng và được nhiều doanh nghiệp lớn quan tâm hiện nay.

Phát hành hơn 6,8 tỷ hóa đơn điện tử hợp pháp trên địa bàn Hà Nội

Previous article

Quy định về mẫu hóa đơn bán hàng không nên bỏ qua

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

More in Tin tức